U N Á S

C H A T E A U N O V AK & B U K O B I K E

provozuje Villa Médor .s.r.o. , ICO 24757390, rezervační stránka na villamedor.cz

info@villamedor.cz

(+420) 774 675 638

V srdci křivoklátska, údolí řeky Berounky

C H A T E A U   N O V A KC H A T E A U   N O V A K
BUKOLANDBUKOLAND

Poznejte kraj hlubokých křivoklátských lesů, luhů a hájů, které monumentálně protíná, vodácký klenot, řeka Berounka. Krajina křivoklátska je jedineční přírodní skvost uprostřed Čech. Tento kus netknuté přírody, s řadou rostlinných i živočišných unikátů. Skalnaté břehy lemující řeku Berounku pokrývají hluboké listnaté lesy. Kraj, který ve svých dílech ztvárnil světoznámý spisovatel a novinář Ota Pavel. Křivoklátsko není jenom panenská příroda, ale také množství hradů, zřícenin a mnoho dalšího. Nejznámější je monumentální hrad Křivoklát.